کمد دیواری ریلی و کابینت آشپزخانه mdf ام دی اف


کمد دیواری ریلی و کابینت آشپزخانه mdf ام دی اف ادامه مثال خود این افراد قیمت ارائه شده خود را بدون احتساب صفحه کابینت به مشتری عنوان می کند که با احتساب هر متر صفحه معمولی 70 تومان قیمت آنها 430 تومان میشود .
کمد دیواری ریلی و کابینت آشپزخانه mdf ام دی اف افراد قیمت خدمات الزامی ارائه شده را تفکیک و از قیمت اولیه کسر میکنند در پایان با افزودن آنها به مبلغ قرارداد قیمتی بیشتر از تصور سفارش دهنده تعیین می گردد .
کمد دیواری ریلی و کابینت آشپزخانه mdf ام دی اف اختلافات در نحوه متراژ کردن و نیز استفاده از اجناس نامرغوب و یا استفاده از نئوپان روکش دار به جای mdf می باشد .Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *